Úvod Certifikáty Strojový park Vodní paprsek CNC autogen a plazma Kontakty

                                                                                     

Parametry stroje:

            Pracovní plocha stolu je  3 m x 2 m s výškou řezu do 150 mm. Maximální síla řezaných materiálů (konstrukční ocel, nerez...) do 80mm.  Samotné řezání se provádí tlakem vody cca 4000 Bar, která je vháněna vysokotlakým čerpadlem do řezací hlavy, kde se usměrňuje pomocí vodní trysky na paprsek o průměru 0,3 mm. Pro tvrdé materiály se k vodnímu paprsku v řezací hlavě přidává abrazivní materiál, který prochází společně s vodou abrazivní tryskou.Dochází tak k podstatnému zvýšení řezného výkonu. Výsledný paprsek má průměr 1-1,6 mm.

Výhody:

            Řez je čistý, chladný a  přesný, řezaný materiál není tepelně namáhán a struktura řezané plochy zůstává zachována. Na rozdíl od řezání plazmou či laserem zde nedochází k tepelnému pnutí materiálu, vytvrzení a opálení řezané plochy. Řez není nutno dále opracovávat, lze řezat s téměř jakoukoliv tvarovou složitostí, materiál je maximálně využit (úspora materiálu).

 Použití:

            Vhodné pro všechny materiály, kterým nevadí přímý kontakt s vodou.

  Způsob zadání poptávky a určení ceny:

            Pro zpracování cenové nabídky je možno dodat přesně okótovaný výkres, optimálním vstupem je CAD soubor ve formátu   *.dwg, *.dxf, .  Je nutné vždy uvést jakost a tloušťku materiálu, požadovanou drsnost řezaného povrchu či kvalitu řezu, počet  kusů.

            Poptávky - pokud možno s přesnou specifikací požadovaných parametrů - možno telefonovat, zasílat faxem, poštou,  e-mailem:beran@zamecnictvi-beran.cz

       

    Cena se určuje pro každý výrobek zvlášť a je závislá na:   

            - typu a tloušťce materiálu

            - požadované kvalitě řezu

            - sériovosti a celkovém objemu zakázek

            - tvarové složitosti řezu

            - manipulační náročnosti

            - spotřebě doprovodných a podkladových materiálů
počítadlo